Met heel veel trots en plezier kunnen wij u mededelen dat onze collega Anne-Margreeth Krijger (rechts op de foto) is verkozen tot ‘Leefstijlprofessional van het jaar’. De Vereniging Arts en Leefstijl heeft haar verkozen, omdat ze leefstijlgeneeskunde wetenschappelijk onderbouwd inzet als behandelstrategie bij type-2 diabetes. Onder meer is zij projectleider van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rondom diabetes subtypering en leefstijl als medicijn voor type 2 diabetespatiënten – uitgevoerd samen met andere zorgprofessionals binnen samenwerkingsverband Stevenshof.

Na haar verkiezing tot ‘leefstijlprofessional van het jaar’ is Anne-Margreeth geïnterviewd. U kunt haar verhaal teruglezen door hier te klikken.

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema is sinds 1997 werkzaam als apotheker in apotheek Stevenshof. Daarnaast werkt zij sinds 2010 ook bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (onderzoeksinstituut en zusterorganisatie van de apotheek) en werkt zij aan de Diabetes-richtlijn van de KNMP. Anne-Margreeth is diabetes/leefstijl apotheker. Al jarenlang verdiept zij zich op het vlak van diabetes mellitus en leefstijl.