Huisartsen

Huisartsen
Apotheek Stevenshof werkt intensief samen met de huisartsen in de wijk Stevenshof, die gevestigd zijn in het gezondheidscentrum Stevenshof en de praktijk Zaaijer&Zaaijer&Hensing. Regelmatig vindt in groepsverband overleg van de apothekers met deze huisartsen plaats over de meest geschikte medicatie bij bepaalde aandoeningen, het zogenaamde FarmacoTherapieOverleg (FTO).

Huisartsenpraktijk Stevenshof
Huisartsenpraktijk Stevenshof is gevestigd in het gezondheidscentrum Stevenshof naast apotheek Stevenshof. In de huisartsenpraktijk  werken 5 huisartsen: Bakker, Eekhof, de Koning, Schuring en van der Spruit. Voor meer informatie over de huisartsenpraktijk Stevenshof, klik hier.
Apothekers werken intensief samen met de huisartsen van praktijk Stevenshof bij de aanvragen  van de  herhaalrecepten. Elke dag worden de telefonische aanvragen en online aanvragen van cliënten in behandeling genomen door een apotheker. Bij het telefonische consult wordt zo nodig het gebruik van het geneesmiddel met de cliënt besproken. In opdracht van de huisartsen wordt gekeken in het diagnostisch dossier of de cliënt periodiek langs komt voor controles en of er afwijkende laboratorium- of onderzoekswaarden zijn in relatie tot het geneesmiddelengebruik. Elke dag spreekt de apotheker face-to-face de aanwezige huisartsen over de aangevraagde herhaalrecepten.
Naast het telefonisch consult bij herhaalrecepten ontvangt de een apotheker ook ouderen in de huisartsenpraktijk voor een medicatiebeoordeling. Ook kan de apotheker een gesprek hebben met een cliënt middels het combiconsult voorafgaand aan een (jaar)controle bij de praktijkondersteuner voor diabetes, hoge bloeddruk of COPD.

Huisartsenpraktijk Zaaijer&Zaaijer&Hensing
Huisartsenpraktijk Zaaijer&Zaaijer&Hensing is gevestigd aan het Reina Geerligspad tegenover het winkelcentrum Stevenshof. Bij deze huisartsenpraktijk werken de huisartsen Geert Zaaijer, Roel Zaaijer en Mijke Hensing. Voor meer informatie over de huisartsenpraktijk Zaaijer&Zaaijer&Hensing, klik hier.
Apothekers werken  samen met de huisartsen van praktijk Zaaijer&Zaaijer&Hensing bij de herhaalservice en online aanvragen van de  herhaalrecepten. In opdracht van de huisartsen wordt gekeken in het diagnostisch dossier of de cliënt periodiek langs komt voor controles en of er afwijkende laboratorium- of onderzoekswaarden zijn in relatie tot het geneesmiddelengebruik. De apotheker bespreekt periodiek het geneesmiddelengebruik van de cliënten in de herhaalservice met de huisartsen.
Naast de samenwerking bij herhaalrecepten ontvangt de een apotheker ook ouderen in de huisartsenpraktijk voor een medicatiebeoordeling.  In 2018 wil apotheek Stevenshof ook  het combiconsult gaan opstarten bij deze huisartsenpraktijk.  

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur