Gebruikt u het medicijn metformine? In het nieuws (NRC en Zembla) wordt aangegeven dat sommige metformine tabletten een zeer kleine hoeveelheid kankerverwekkende stof (NDMA) kan bevatten. Er is nog een groot Europees onderzoek bezig om dit beter uit te zoeken.

De kans op kanker is zeer klein; indien u het levenslang iedere dag in de maximale dosering gebruikt, is de kans 1 op 100.000 dat u hierdoor ziek wordt. Wij raden u als apotheek aan om niet te stoppen met innemen van metformine.

Heeft u verdere vragen over metformine, dan helpen wij u daar graag mee.

Met vriendelijke groet,

Apotheekteam van Academische apotheek Stevenshof