Sinds april 2006 neemt apotheek Stevenshof deel aan de zogenaamde mystery guest toetsing door AMP. Er komt 6 maal per jaar een mystery guest in de apotheek met een zelfzorgvraag, een recept of een andere zorgvraag. De informatie, die door de apotheekmedewerker is gegeven, wordt achteraf gerapporteerd aan de apotheek. Als apotheek vinden wij het belangrijk om deel te nemen aan een dergelijke toetsing, omdat op deze manier op relatief objectieve wijze bekeken kan worden hoe de gegeven voorlichting in de apotheek verloopt.

In 2020 zijn de volgende farmaceutische onderwerpen getoetst:
Casus 1: Eikenprocessierups
Casus 2: Receptcasus 1; DOAC
Casus 3: Pijnlijke knie
Casus 4: Receptcasus 2; Nifedipine
Casus 5: Vitamine D
Casus 6: Buikklachten


Onderdeel
Stevenshof 2018 Stevenshof 2019 Stevenshof 2020 Landelijk gemiddelde Verschil t.o.v. gemiddelde
Begin van het consult

 

82.5 86.1 69.7 72.7 -3.0
Analyse

Zorgvraag
(informatie inwinnen)

73.1 76.8 53.0 50.9 +2.1
 

Voorlichting &

advisering

69.9 60.4 56.6 47.1 +11.8
Afsluiting

 

31.3 19.4 +5.3
Overall     53.1 47.8 +5.3

Tabel:  Gemiddelde scores Mystery Guest Onderzoek per onderdeel

In de onderstaande tabel is de ranglijstpositie over de afgelopen jaren weergegeven, alsmede het totaal aantal deelnemende apotheken. Sinds 2019 is er geen contractverplichting vanuit de zorgverzekeraars meer om deel te nemen aan het Mystery Guest onderzoek. Sindsdien is het totaal aantal deelnemende apotheken aanzienlijk gedaald.

Ranglijstpositie 2018 2019 2020
Apotheek Stevenshof 20 1 36
Totaal aantal apotheken 932 201 150

Tabel: Ranglijstpositie Mystery Guest onderzoek