Academische Apotheek Stevenshof vindt het belangrijk dat het team goed geschoold is en op de hoogte is van actuele richtlijnen en nieuwe ontwikkelingen binnen de farmacie. De apotheek werkt nauw samen met de collega’s van SIR en heeft daarmee veel interne kennis in huis. Om deze kennis met elkaar te delen worden jaarlijks interne nascholingen georganiseerd door apothekers, apothekersassistentes en collega’s van SIR voor het apotheekteam. Deze nascholingen gaan over farmacotherapeutische onderwerpen, communicatie aan de balie of medicatiebegeleiding.

In 2020 hebben de volgende interne nascholingen plaatsgevonden:

  • Incontinentiemateriaal en mictieklachten
  • GLP-1 agonisten
  • Pijn bij kanker

In verband met COVID-19 is de interne nascholing over wondzorg doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar wanneer het team weer fysiek bij elkaar kan komen.