Sinds april 2006 neemt apotheek Stevenshof deel aan de zogenaamde mystery guest toetsing door AMP. Er komt 6 maal per jaar een mystery guest in de apotheek met een zelfzorgvraag, een recept of een andere zorgvraag. De informatie, die door de apotheekmedewerker is gegeven, wordt achteraf gerapporteerd aan de apotheek. Als apotheek vinden wij het belangrijk om deel te nemen aan een dergelijke toetsing, omdat op deze manier op relatief objectieve wijze bekeken kan worden hoe de gegeven voorlichting in de apotheek verloopt.

In 2021 zijn de volgende farmaceutische onderwerpen getoetst:
Casus 1: Oogklachten
Casus 2: Receptcasus 1; Steenpuist
Casus 3: Koortslip
Casus 4: Tekenbeet
Casus 5: Receptcasus 2: eczeem
Casus 6: Peuter met oorpijn

 


Onderdeel
Stevenshof 2019 Stevenshof 2020 Stevenshof 2021 Landelijk gemiddelde Verschil t.o.v. gemiddelde
Begin van het consult

 

86.1 69.7 82.5 71.3 +11.2
Analyse

Zorgvraag
(informatie inwinnen)

76.8 53.0 55.6 33.4 +22.2
 

Voorlichting &

advisering

60.4 56.6 53.6 42.4 +11.2
Afsluiting

 

31.3 87.5 18.5 +69
Overall   53.1 66.8 40.7 +26

Tabel:  Gemiddelde scores Mystery Guest Onderzoek per onderdeel

In de onderstaande tabel is de ranglijstpositie over de afgelopen jaren weergegeven, alsmede het totaal aantal deelnemende apotheken. Sinds 2019 is er geen contractverplichting vanuit de zorgverzekeraars meer om deel te nemen aan het Mystery Guest onderzoek. Sindsdien is het totaal aantal deelnemende apotheken aanzienlijk gedaald.

Ranglijstpositie 2019 2020 2021
Apotheek Stevenshof 1 36 2
Totaal aantal apotheken 201 150 125

Tabel: Ranglijstpositie Mystery Guest onderzoek