Apothekers vanuit de apotheek leveren ook een bijdrage aan het opleiden van nieuwe collega apothekers. Twee apothekers van Academische Apotheek Stevenshof verzorgen cursussen binnen de Farmacotherapie onderwijslijn van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. In 2021 zijn er meerdere cursusdagen verzorgd met als thema Diabetes en binnen het thema Pijn en pijnbestrijding.