LANA staat voor Stichting Leids Academisch Netwerk Apothekers en is sinds 2020 actief. Dit netwerk is opgestart om het contact en kennisuitwisseling tussen de openbaar apothekers, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers te faciliteren. LANA verzorgt voor de deelnemers minimaal 2x per jaar een nascholing. Daarnaast worden de deelnemers geïnformeerd over ontwikkelingen in het farmaceutisch domein in de regio door deelnemersbijeenkomsten en nieuwsbrieven. In 2021 zijn meerdere deelnemersbijeenkomsten geweest, een minisymposium over SGLT-2-remmers bij hartfalen, een nascholing deprescribing van urologische middelen. In 2022 zal een start gemaakt worden met maandelijkse lunchbytes.

Alle apothekers van Academische Apotheek Stevenshof zijn actief lid van LANA. Zij zijn aanwezig bij deelnemersbijeenkomsten en dragen bij aan de nascholingen. Ook binnen het bestuur en de werkgroep oncologie zijn apothekers van Academische Apotheek Stevenshof en SIR actief.