I.s.m. het onderzoeksbureau Qualiview organiseren we ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek.
We gebruiken dit onderzoek om de tevredenheid bij de patiënt te peilen, en te beoordelen of we ergens in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Qualiview is een online platform dat via geautomatiseerde vragenlijsten cliëntervaringen meet. De PREM Farmacie vragenlijst is ontwikkeld door apothekers, patiënten en zorgverzekeraars (KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland).
Vanwege het uitgebreide track record en de betrouwbare systematiek is Qualiview een door zorgverzekeraars erkend meetbureau en voldoet het aan de richtlijnen van het Zorginstituut Nederland.

In 2021 is in het eerste kwartaal uitvraag gedaan om mee te werken aan het onderzoek.
In totaal hebben 139 patiënten een uitnodiging gehad, hieruit is een netto respons van 98 vragenlijsten ontstaan.

Onze overall score leverde een 8,6 op (landelijke benchmark 8,3).

Vervolgens is het onderzoek opgesplitst in 8 domeinen.
De volgende 8 domeinen en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden:

  • Organisatie: bestaat uit drie vragen met betrekking tot toegankelijkheid/bereikbaarheid, wachttijd en service;
  • Bejegening & communicatie: bestaat uit één vraag met betrekking op het contact met de medewerker;
  • Informatie, voorlichting en advies: bestaat uit twee vragen met betrekking tot het resultaat van de geneesmiddelen en communicatie over eventuele bijwerkingen;
  • Deskundigheid: bestaat uit één vraag over het vertrouwen in de deskundigheid van de medewerker;
  • Privacy: bestaat uit één vraag over de ervaren privacy;
  • Cliëntgericht & zorg op maat: bestaat uit één vraag over het meedenken van de medewerker over het gebruiken van de geneesmiddelen;
  • Samenwerking & afstemming: bestaat uit één vraag over het aansluiten van de informatie van de apotheekmedewerker en de arts;
  • Begeleiding: bestaat uit vier vragen over uitleg en begeleiding bij het gebruik van de geneesmiddelen

In onderstaande grafiek is te zien hoe er door ons is gescoord per domein in vergelijking met de landelijke scores. De blauwe lijnen zijn de scores van alle deelnemende apotheken, de rode lijnen zijn onze scores.

Grafiek: score op domeinniveau