In dit hoofdstuk zijn de scores weergegeven van apotheek Stevenshof op de kwaliteitsindicatoren Farmacie voor openbare apotheken. De indicatoren zijn ontwikkeld in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De achtergrondinformatie en uitgebreide toelichting bij elke indicator is te vinden via http://www.knmp.nl/praktijkvoering/professionaliteit/meting-kwaliteitsindicatoren. De indicatoren gaan zowel in op structuur (werkafspraken), processen als uitkomsten. Vragen betreffende werkafspraken in de apotheek worden beantwoord met ja, meestal, soms of nee. In andere gevallen wordt een getal of percentage gegeven. Dit getal of percentage is gebaseerd op een berekening uit het apotheekinformatiesysteem of afkomstig van het SFK.

Nr. Kwaliteitsindicator Stevenshof 2020 Stevenshof 2021 Benchmark 2020
0.1 Aanwezigheid van gecertificeerd kwaliteitssysteem Ja Ja
1.1 Check dosering ijzergebruikers 80%
1.2 Indifferente créme bij start dermale cortico 35.5%
1.3 Geen monotherapie snelwerkende opioïden 100%
1.4 Ouderen met maximaal 2 hypertensiva 100%
1.5 Geen overbehandeling triptanen 97.4%
1.6 Clopidogrelgebruikers met CYP2C19 status bekend (steekproef uit 10 patiënten) 0%
1.7 Geen gelijktijdig gebruik ACE-remmer en AT2 antagonist 99.6%
1.8 Geen gelijktijdig gebruik van Metoclopramide met Levodopa 97.1%
1.9 Medicatiebewaking bij bariatrische chirurgie  

 

1.9a CI bariatrische chirurgie in gebruik? Ja
1.9b Samenwerkingsafspraken met huisarts over de farmaceutische zorg bij BC Nee
1.9c Weet u in welk ziekenhuis de patiënt wordt geopereerd? Nee
2.1 Percentage diabetes type 2 patiënten met
>2 antihypertensiva, waaronder een RAS-remmer
89% 90%
2.2 Percentage diabetes type 2 patiënten met  een RAS-remmer, echter niet als combinatie van ACE en ARB 99% 97.9%
2.3 Extra alertheid op hyperglycemische klachten bij insulinegebruikers met systemische corticosteroïden 100%
2.4 Nierfunctie beschikbaar bij eerste uitgifte SGLT-2-remmers 88.9%
2.5 Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT2-remmers 1.36%
2.6 Geen antimycotica bij gebruik

SGLT2-remmer

100%
2.7 Diabetespatiënten, die niet voortijdig stoppen na een start met antilipaemica 88.9%
2.8 Aanvullende informatie over risico op uitdrogen bij EU metformine

aan diuretica gebruikers boven de 70 jaar

Ja
2.9 Eenvoudige etiketteksten bij metformine >75%
2.10 Beleid voor evaluatie stoppen van antihypertensiva of cholesterolverlagers bij diabetes patiënten Ja
3.0 Ter hand stellen van geneesmiddelen in GDV in het rapportagejaar Ja
3.01 Uitsplitsing type patiënten met GDV levering – Zelfstandig zonder hulp 81%

– Met begeleiding thuiszorg 19%

– zelfstandig zonder hulp 78.3%

– Met begeleiding thuiszorg

21.7%

3.1 Uitvoeren van een farmacotherapeutische analyse bij een GDVpatiënt 100%
3.2 Zorginstellingen waar farmaceutische zorg aan patiënten d.m.v. GDV wordt geleverd en waarmee samenwerkingsovereenkomst is gesloten Ja Ja
3.3 GDV-leveringen door een betrouwbare leverancier Ja Ja
3.4 Borgen van medicatiebewaking bij GDV-patiënten
3.4a Zijn er afspraken over het omgaan met nieuwe medicatiebewakingssignalen Ja Ja
3.4b Zijn er afspraken over hoe vaak repeterende signalen bekeken worden? Nee Ja
3.4c Zijn er afspraken over hoe de bewaking uitgevoerd wordt bij nieuw gemeten labwaarden Ja Ja
3.5 5 LSP-abonnement geactiveerd voor kwetsbare patiënten Ja
3.6 Medicatiebewaking bij GDV-patiënten met rivaroxaban
3.6a Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban waarbij een recente nierfunctiewaarde bekend

is

100%
3.6b Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban en een verminderde nierfunctie waarbij een

genomen actie is vastgelegd

100%
3.6c Percentage GDV-patiënten met rivaroxaban waarbij de indicatie bekend is 80%
3.7 Percentage GDV-patiënten waarvoor bij de start van een aanvullen antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd 77.8%
3.8 Terughalen thuismedicatie bij start van GDV Ja
3.9 Medicatie apart verpakt in GDV voor apart inname tijdstip 100%
3.10 Voorkeur voor nortriptyline boven amitriptyline bij oudere patiënten

met GDV

77.8%
3.11 GDV-patiënten zonder doorgebruik van protonpompremmers na stoppen van NSAIDs 100%
4.1 Samenwerking met lokale en regionale ketenpartners Ja
4.2 Samenwerking rondom patiëntbegeleiding voor inhalatie-instructies Ja
4.3 Transparant zorgaanbod apotheek bij nieuwe patiënten
4.3a Wordt er bij patiënten met bij een eerste begeleidingsgesprek van inhalatiemedicatie

benoemd voor welke farmaceutische zorg bij astma de patiënt bij de apotheek terecht kan?

Ja
4.3b Op welke manier wordt deze informatie gecommuniceerd? Mondeling, schriftelijk
4.3c Wordt er herleidbaar vastgelegd dat deze informatie is gegeven in het patiëntendossier? Ja, soms
4.4 Informatie over longaanval Nee, elders volgens afspraak
4.5 Is er uniformiteit inhalatoren Ja
4.6 Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden 97.8%
4.7 Beschikbaarheid nieuwe voorzetkamers 93%
4.8 Gebruikers van inhalatiemedicatie zonder stootkuren 97.2%