De patiënt kan op vele manieren met de apotheker in gesprek komen. Het verzoek om met elkaar in gesprek te raken kan komen vanuit de huisartsenpraktijk zoals bij een medicatiebeoordeling. Maar kan ook op initiatief van de patiënt, door een vraag te stellen waar de patiënt op dat moment over in gesprek zou willen. De patiënt kan zelf een afspraak plannen met de agendafunctie op de website, maar kan ook digitaal een vraag stellen via een E-consult in MGn (MijnGezondheid.net).

 

  • Medicatiebeoordeling

Ouderen kunnen gezondheidsklachten ervaren die soms te maken hebben met het gebruik van (meerdere) medicijnen. In overleg met de huisarts kan de apotheker met  de patiënt een gesprek over de medicatie hebben. De apotheker zal tijdens dit gesprek een aantal vragen stellen over de ervaringen met medicijnen en eventuele gezondheidsklachten. Daarnaast zal de apotheker samen met de patiënt onderzoeken wat hij of zij het belangrijkste vindt voor zijn gezondheid (bijvoorbeeld minder pijn of duizeligheid). Na het medicijngesprek zal de apotheker met de huisarts overleggen of wijzigingen in de medicatie nodig zijn. De beslissing om medicijnen te wijzigen wordt alleen in gezamenlijkheid met de patiënt genomen.

In 2021 zijn er 154 MBO prestaties vastgelegd. Van dit aantal zijn bij 82 patiënten een MBO uitgevoerd. En is er bij 70 baxter patiënten een MBO light uitgevoerd.

In onderstaande tabel is te zien bij welke huisarts de patiënt is aangesloten.

Huisartsenpraktijk Aantal patiënten
Praktijk Op11 60
Huisarts Eekhof 13
Huisarts Schuuring 23
Huisarts vd Spruit 18
Huisarts Bakker 21
Overige praktijken 19

 

 

  • Herhaalconsult

In apotheek Stevenshof worden de telefonische aanvragen voor herhaalrecepten voor huisartsenpraktijk Stevenshof afgehandeld tussen 9.00 u en 11:00 u door een apotheker. Daarna vindt overleg plaats met de huisarts over eventuele gesignaleerde problemen. Tijdens het uitvoeren van de herhaaltelefoon wordt er gewerkt volgens afspraken zoals deze zijn opgesteld in overleg met apothekers en huisartsen en tijdens FTO’s. De farmaceutische begeleiding van verschillende ziektebeelden wordt gecontinueerd zoals in de afgelopen jaren.
In de tabel is te zien welke zorgacties n.a.v. telefoongesprekken met patiënten er zijn vastgelegd in 2021. 

Zorgacties vanuit herhaaltelefoon 2021
Vraag vanuit de patiënt  
Hulp- en testmiddelvraag 8
Verzoek om informatie en/of onderzoek 3
Vraag over doseringen 7
Vraag over bijwerkingen 7
Vraag over allergie of overgevoeligheid
Vraag over werking van geneesmiddel
Vraag over wisselwerking met ander geneesmiddel 1
Vraag over gebruik bij andere aandoening of leefstijl
Vraag over juiste gebruik geneesmiddel 3
Twijfel over werkzaamheid geneesmiddel 2
Probleem over toepassing geneesmiddel, hulp- of testmiddel 1
Gegeven compliment 2
Overige 10
Actie vanuit de apotheek
Overleg of onderzoek met voorschrijver 36
Ingrijpen gewenst 1
Gebruik of toepassing onjuist 1
Aanvullend gebruiksadvies of waarschuwing gegeven 1
Gebruik en toepassing besproken 3
Dosering aangepast 2
Toedieningsvorm aangepast 2
Hoeveelheid aangepast 1
Geneesmiddel hulp- of testmiddel aangepast
Advies tijdelijk staken of afbouwen 1
(na overleg) toch afgeleverd 1
Vervolgactie of afspraak aangemaakt 2
Voorschrijver geïnformeerd 5
Verwijzing naar arts 11
Algemene informatie gegeven
Overige 11
 
Totaal 122

Tabel: Zorgacties vanuit herhaaltelefoon

Naast de mogelijkheid om via de herhaaltelefoon contact te zoeken met een apotheker, is het ook mogelijk om een vraag te stellen via MGn (mijngezondheid.net)
In 2021 is er 225 keer via een E-consult contact gezocht met de apotheker (2020: 171).