Al vele jaren is het mogelijk een medicatiegesprek te voeren met een apotheker.  In samenwerking met de huisartsen bieden we dit aan voor cliënten met meer dan 5 medicijnen en ouder dan 65 jaar om alle medicijnen te bespreken. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid voor andere mensen om een medicatiegesprek te voeren als er bijvoorbeeld één of meerdere specifieke vragen over de medicijnen zijn.

Sinds 2021 is op de website de mogelijkheid aangezet om de afspraak met een apotheker aan te vragen. De apothekers kunnen in de agenda aangeven wanneer er ruimte is om een afspraak in te plannen. En de cliënt kan hierbij zelf aangeven wanneer het een geschikt moment is.
Met deze afsprakenmodule kan er ook beter worden omgegaan werkdruk voor de apothekers. De mogelijkheid om aan de balie direct een apotheker te willen spreken kan soms wat lastig uitkomen, de ingeplande afspraken bieden hiervoor een uitkomst.

In 2021 wordt er positief gereageerd op deze mogelijkheid op de website. En is er ook al flink gebruik van gemaakt. In onderstaande tabel is te zien hoeveel afspraken er ingepland zijn in het afgelopen jaar.

Kwartaal Aantal afspraken ingepland via de website
1ste kwartaal 8
2de kwartaal 13
3de kwartaal 9
4de kwartaal 25