Al enige jaren wordt er gebruik gemaakt van de bestelmodule van MijnGezondheid.net. Voor de cliënt is dit een gebruiksvriendelijk portaal waarop met verschillende zorgverleners gecommuniceerd kan worden. Huisartsenpraktijk Stevenshof en Huisartsenpraktijk Zaaijer en Hensing maken ook gebruik van dit portaal.
Via het portaal kan de cliënt herhaalrecepten aanvragen bij de apotheek en/of bij de huisarts en zijn medicatieoverzicht inzien en uitprinten. Sinds 2019 kan de cliënt het portaal ook gebruiken om vragen te stellen d.m.v. een e-consult. De cliënt kan zelf kiezen of deze een e-consult vraag wil stellen aan de huisarts of aan de apotheker. De apotheker kan via dit e-consult hier een reactie op geven.

In onderstaande tabel is te zien hoeveel gebruik er wordt gemaakt van MijnGezondheid.net

Gebruikers van MGn 2019 2020 2021
Patiënten met een MGn contract 1295 3567 3699
Bestelde medicatie 2485 4180 5542
Aangevraagd E-consult 49 171 225

Tabel: Aantal gebruikers MGn