Missie

Academische apotheek Stevenshof en apotheek Vleuten willen als openbare apotheken innoverende farmaceutische patiëntenzorg van hoge kwaliteit ontwikkelen in samenwerking met andere zorgverleners. Het doel is optimale gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van de individuele patiënt middels effectief, veilig en doelmatig  gebruik van geneesmiddelen.

 

Visie

Bij de apotheken staan de academische pijlers Ontwikkeling farmaceutische patiëntenzorg, Farmaceutisch PraktijkOnderzoek, en Onderwijs / Opleiding centraal. De apotheken waarborgen de continuïteit van deze vier pijlers in nauwe samenwerking met de zusterorganisatie SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.  In dit ‘living lab’ wordt kruisbestuiving tussen kennis, onderzoek, onderwijs en praktijk gerealiseerd. Deze kruisbestuiving wordt verder bevorderd door samenwerking met de academische netwerken van apothekers, de universiteiten en andere partijen in de zorg, het onderzoek en welzijn.

  • Ontwikkeling farmaceutische patiëntenzorg

De apotheken zijn “living lab” voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van  innovatieve farmaceutische patiëntenzorg. Uitgangspunt hierbij is persoonsgerichte zorg in nauwe samenwerking met andere zorgverleners.

  • Farmaceutisch PraktijkOnderzoek

De apotheken fungeren als “living lab “ voor de uitvoering van pilot-onderzoeken die aansluiten bij de genoemde innovatieve farmaceutische patiëntenzorg.  De pilot-onderzoeken maken deel uit van een projectplan welke door SIR uitgewerkt en opgeschaald kunnen worden naar andere (netwerk)apotheken.

  • Farmaceutisch Onderwijs en Opleiding

Binnen apotheken worden interne nascholingen ontwikkeld  voor apotheekteams, welke door SIR opgeschaald kunnen worden. Daarnaast fungeren apothekers en apothekersassistenten als docent  binnen onderwijs voor apothekers(assistenten)  alsmede andere eerste- en tweedelijns zorgverleners. De apotheken bieden opleidingsplaatsen voor stagiaires van de farmaciegerelateerde opleidingen (WO, HBO, MBO) en bieden plaats aan ApIOSsen.

De apotheken hebben  een open, communicatieve en sociale werksfeer n en stimuleren individueel initiatief en persoonlijke inbreng waardoor medewerkers zich medeverantwoordelijk voelen voor de geleverde zorg.  De apotheken streven naar gemotiveerd en geïnspireerd personeel met een hoge expertise om deze persoonsgerichte zorg mogelijk te maken.