Het apothekersvak is in beweging: van logistiek naar zorg. Apothekers en apotheekteams krijgen in toenemende mate een positie en erkenning als zorgverlener. Tegelijkertijd is het maatschappelijke imago van de openbaar apotheker nog sterk verbonden met de rol als geneesmiddelverstrekker.

Uit de ontwikkeling van het apothekersvak volgt een behoefte aan praktijkonderzoek om zichtbaar te maken welke activiteiten op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg plaats vinden en om het vak door te blijven ontwikkelen. Dat blijkt ook uit de ambitie van de beroepsgroep om te komen tot academische netwerken van apothekers en de stappen richting academisering bij diverse stakeholders. Tegelijkertijd worden apotheken nog niet gefinancierd op basis van zorg en vragen de logistieke taken veel tijd en aandacht, waardoor de ruimte voor scholing en innovatie van farmaceutische patiëntenzorg beperkt is.

Binnen de ontwikkeling tot  zorgverlener past een nauwe samenwerking met  huisartsen en andere zorgdisciplines binnen een lokaal samenwerkingsverband welke bij voorkeur in een gezondheidscentrum plaats vindt . Dit is in Leiden reeds vele jaren het geval en ook in Vleuten wordt gestart met de bouw van een gezondheidscentrum. Ook moet de apotheken zich profileren in de wijkgerichte zorg middels bijvoorbeeld samenwerking met de thuiszorgorganisaties. Regionaal moeten apotheken samenwerken binnen monodisciplinaire verenigingen en daarnaast als onderdeel van het lokale samenwerkingsverband binnen multidisciplinaire zorggroepen.

De zorg als geheel is ook aan het veranderen. De vergrijzing zet de capaciteit in de zorg onder druk, waardoor doelmatige zorg op de juiste plek nodig is. Er is steeds meer aandacht voor preventie. De zorg wordt in toenemende mate transmuraal opgezet. Kennis over specialistische zorg concentreert, terwijl de behandeling zo dicht mogelijk bij de patiënt plaatsvindt – in de nulde of eerste lijn. Ook de vorm van zorgverlening verandert: voor gegevensuitwisseling, monitoring en ook consultvoering zal in toenemende mate gewerkt worden met digitale oplossingen.