Klachten

Wat kunt u doen als u een klacht of suggesties voor verbetering heeft voor onze apotheek?

 

Bespreek de klacht met onze apotheker
Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. De eerste stap is om dit in ieder geval te bespreken met één van onze apothekers. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen.

Wilt u uw suggestie/klacht melden per e-mail? Mail naar: info@apotheekstevenshof.nl
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen.

 

Klachtenregeling Stichting Rijncoepel
Misschien vindt u het vervelend om uw klacht met ons te bespreken. Of u hebt dat al  gedaan, maar bent ontevreden over het resultaat. In dat geval kunt u uw  klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van Rijncoepel. Zij/hij is onafhankelijk en kan desgewenst voor u bemiddelen of u adviseren. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris is te bereiken op tel 071 – 820 03 74 of per email via klachtenfunctionaris@rijncoepel.nl.

 

Geheimhouding
Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit bete­kent dat niet alleen de hulpverleners of  medewerkers van Rijncoepel, maar ook de klachtenfunctionaris verplicht is tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk.
Is uw klacht (door u of uw zorgverlener) bij de klachtenfunctionaris gemeld, dan ontvangt u binnen twee werkdagen na ontvangst van uw melding een reactie op uw klacht.
Voor advies over de afhandeling van een klacht kunt u ook terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland, afdeling Informatie en Klachtenopvang. Telefoon: 0900-2437070, www.zorgbelang-nederland.nl.  

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur