Medische gegevens uitwisselen

Door onverwachte ziekte, een blessure of ongeval komt het regelmatig voor dat een patiënt bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost terecht komt. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener direct de meest actuele medische gegevens van de patiënt kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van de situatie en kan op basis daarvan de beste behandeling of medicatie bepalen.

 

Altijd de juiste gegevens
Wij zijn aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP worden medische gegevens gedeeld via een goed beveiligd elektronisch netwerk. Hierdoor hebben zorgverleners inzage in de belangrijkste gezondheidsproblemen, medicatiegebruik en bekende allergieën van een patiënt. Maar dit mag alleen als u hier eenmalig toestemming voor heeft gegeven. Een (waarnemend) huisarts kan zo een beperkt deel van het dossier van de eigen huisarts lezen met bijvoorbeeld de laatste contactmomenten. Dit is belangrijke informatie om de beste behandeling te starten en de juiste medicijnen voor te schrijven. Apotheken hebben inzage in het medicatiegebruik, contra-indicaties en allergieën om zo na te gaan of alle medicatie samen veilig door de patiënt gebruikt kan worden.

 

Alleen met toestemming
De  huisarts en apotheek delen de medische gegevens alleen als zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de patiënt. Geef uw goedkeuring of weigering zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Klik hier voor het algemene toestemmingsformulier dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen of afgeven bij de apotheek.
U kunt ook online uw toestemming regelen met DigiD.  

 

Meer weten? 

Lees dan de folder Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur