Binnen academische apotheek Stevenshof hechten wij veel belang aan het opleiden van nieuwe zorgverleners. Dit zorgt voor een constante stroom van nieuwe zorgverleners en zorgt er tevens voor dat iedereen die werkzaam is binnen academische apotheek Stevenshof op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen de farmacie. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat er altijd stagiaire in opleiding zijn, wel apothekersassistenten als apothekers. Wij zijn dan ook als vaste opleidingsplaats verbonden aan de volgende opleidingen:

  • MBO Rijnland (apothekersassistente)
  • Master Farmacie te Utrecht (apothekers)
  • Master Farmacie te Leiden (apothekers)

Daarnaast kan het voorkomen dat studenten van een andere opleiding een keuzestage lopen bij de apotheek. Indien je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen via info@apotheekstevenshof.nl.

Naast stagiaires zal er tevens altijd een al afgestuurde apotheker werkzaam zijn die zich aan het specialiseren is in de openbare farmacie.