Voor mensen die te horen krijgen dat ze een chronische aandoening hebben, kan het idee om levenslang met deze aandoening te moeten leven ingrijpend zijn. Vaak zal men ook geneesmiddelen moeten gaan gebruiken voor deze aandoening. De vraag is of patiënten daar altijd onmiddellijk aan toe zijn. En of zij op zo’n moment weloverwogen keuzes kunnen maken over hun behandeling.

In het project bedenktijd wordt onderzocht hoe patiënten die voor het eerst medicatie voorgeschreven krijgen, ongeacht de verwachte duur van het gebruik, een goed geïnformeerde keuze kunnen maken of dat ze behoefte hadden gehad aan extra aanvullende informatie. Om dit te onderzoeken ontvangen patienten die zijn gestart met een nieuw geneesmiddel een e-mail met een vragenlijst. Hiermee onderzoeken we de haalbaarheid van ‘bedenktijd’ voorafgaande aan de start van een nieuw geneesmiddel. Hierbij wordt zowel gekeken naar de ervaringen van apothekers, huisartsen als patiënten.