Effect van Medicatie op rol

Apotheker Bram Mertens [LINK OPNEMEN] is bezig met een promotieonderzoek naar medicatie op rol. Momenteel is onduidelijk wat het effect van medicatie op rol is. Om dit te onderzoeken worden gebruikers van fenprocoumon uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek waarbij de fenprocoumon via medicatie op rol wordt verpakt. Om dit mogelijk te maken wordt samengewerkt met de trombosedienst Leiden. De helft van de deelnemers krijgt de fenprocoumon via medicatie op rol, de andere helft blijft de fenprocoumon via de bekende doosjes gebruiken. Na afloop van het onderzoek wordt gekeken wat het effect van medicatie op rol is op de kwaliteit van de antistollingstherapie (Tijd in de Therapeutische Range). Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen jun 2016 en december 2017. Voor vragen kunt u terecht bij Bram Mertens (b.mertens@apotheekstevenshof.nl)

 

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur