Ongewild urineverlies

Voor mensen met ongewild urineverlies (“incontinentie”) biedt apotheek Stevenshof haar expertise aan op het gebied van materialen ter ondersteuning hiervan.

Intakegesprek
Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de apotheek met een recept voor materiaal ter ondersteuning bij ongewild urineverlies. Een gespecialiseerde apothekersassistente houdt een intake gesprek om met u na te gaan in welke mate en op welke momenten sprake is van ongewild urineverlies. Samen met u wordt dan een keuze gemaakt voor incontinentiemateriaal. De eerste keer krijgt u dan een proefpakket mee om dit uit te proberen.

Evaluatiegesprek
Jaarlijks evalueert een gespecialiseerde apothekersassistente met u telefonisch of het incontinentiemateriaal nog steeds naar tevredenheid gebruikt.

Samenwerking
Apotheek Stevenshof werkt nauw samen met huisartsen van huisartsenpraktijk Stevenshof en Zaaijer&Zaaijer&Hensing en fysiotherapeuten van gezondhedidscentrum Stevenshof. Indien u dat wenst, delen wij met hen de gegevens van uw gesprekken in de apotheek. (zie ook Samenwerking-Multidisciplinair).

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur