Opleiding en stage

Binnen academische apotheek Stevenshof hechten wij veel belang aan het opleiden van nieuwe zorgverleners. Dit zorgt voor een constante stroom van nieuwe zorgverleners en zorgt er tevens voor dat iedereen die werkzaam is binnen academische apotheek Stevenshof op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen de farmacie. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat er altijd stagiaire in opleiding zijn, wel apothekersassistenten als apothekers. Wij zijn dan ook als vaste opleidingsplaats verbonden aan de volgende opleidingen:

- ID College te Leiden (apothekersassistente)

- Master Farmacie te Utrecht (apothekers)

- Master Farmacie te Leiden (apothekers)

Daarnaast kan het voorkomen dat studenten van een andere opleiding een keuzestage lopen bij de apotheek. Indien je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen met één van de apothekers via het vragenformulier.

Naast stagiaires zal er tevens altijd een al afgestuurde apotheker werkzaam zijn die zich aan het specialiseren is in de openbare farmacie.

 

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur