Ouderenzorg

Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en meer dan 5 medicijnen gebruiken kan de apotheek haar expertise aanbieden middels een gesprek over de medicatie (medicatiebeoordeling) of hulpmiddelen aanbieden bij het bestellen en/of gebruik van medicatie.

Medicatiebeoordeling
Ouderen kunnen gezondheidsklachten ervaren die soms te maken hebben met het gebruik van (meerdere) medicijnen In overleg met de huisarts kan de apotheker met u een gesprek over de medicatie hebben. Deze medicatiebeoordeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar indien u ouder bent dan 65 en meer dan 5 medicijnen gebruikt.
De apotheker zal tijdens dit gesprek een aantal vragen stellen over uw ervaringen met medicijnen en uw gezondheidsklachten. Daarnaast zal de apotheker samen met u onderzoeken wat u momenteel het belangrijkste vindt voor uw gezondheid (bijvoorbeeld minder pijn of duizeligheid). Na het medicijngesprek zal de apotheker met de huisarts overleggen of wijzigingen in de medicatie nodig zijn. De beslissing om medicijnen te wijzigen wordt alleen in gezamenlijkheid met u genomen.

Apotheker in huisartspraktijk
Heeft u een huisarts bij praktijk Stevenshof of Zaaijer&Zaaijer&Hensing, dan kan de apotheker u voor de medicatiebeoordeling ontvangen in de spreekkamer van de huisarts of u thuis bezoeken. De apotheker heeft de mogelijkheid uw medisch dossier raadplegen in de huisartspraktijk. De apotheker zal tijdens het gesprek formeel toestemming vragen om dit te mogen doen. De apotheker werkt 1 middag per week bij huisartspraktijk.

Hulpmiddelen bij bestellen of gebruik medicatie 
Vindt u het lastig om steeds zelf Een herhaalrecept aan te vragen voor uw medicatie of loopt het gebruik van de medicijnen niet synchroon, dan kan de herhaalservice een oplossing voor u zijn. Uw medicatie staat dan elk kwartaal automatisch voor u klaar. Klik hier voor meer informatie.

Als u moeite heeft om overzicht te houden over uw medicatie, moeite heeft met verschillende innametijdstippen dan wel medicatie wel eens vergeet in te nemen, dan kan de medicatie op rol een uitkomst voor u zijn. Klik hier voor meer informatie.

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur