Zorg in de laatste levensfase

Voor mensen met een ernstige aandoening (zoals een vorm van kanker) dan wel mensen in de laatste levensfase biedt apotheek Stevenshof ondersteuning aan in de vorm van apotheekbuddy’s.

Wat zijn apotheekbuddy’s?
De apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen binnen onze apotheek. Zij werken in een duo zodat één van hen altijd aanwezig is in de apotheek als u belt of langs komt. De apotheekbuddy’s kennen uw situatie; u hoeft dus niet steeds opnieuw dingen uit te leggen. De apotheekbuddy houdt overzicht over de medicijnen en hulpmiddelen die u gebruikt en kan daarom snel en goed advies geven. Zij overleggen dit zo nodig met de apotheker, uw (huis)arts of wijkverpleegkundige.

Wat is de meerwaarde voor u en voor de apotheek?
Vanuit de apotheek willen we graag extra zorg bieden aan mensen die veel medicijnen gebruiken. Bijvoorbeeld door de ernst van hun aandoening of omdat ze vanwege meerdere aandoeningen medicijnen moeten gebruiken. Dit kan soms leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid. Ook als u wondverzorging nodig heeft kan dat vragen oproepen. Omdat de vaste apotheekbuddy de situatie goed kent kan zij sneller en beter advies geven. Voor u als patiënt biedt de apotheekbuddy een vast en bekend aanspreekpunt. Bij de apotheekbuddy kunt u altijd terecht met uw vragen terecht kunt.

Wie verlenen deze buddyzorg in de apotheek ?
Er zijn vier vaste duo’s van apothekersassistenten gevormd: apotheekbuddy’s. Deze apotheekbuddy’s zijn een vast aanspreekpunt tijdens de gehele werkweek (maandag t/m vrijdag) voor u of uw mantelzorgers.

Actueel

06 sep

Doe mee met Stoptober

Wat leuk dat u interesse hebt in Stoptober! U kunt zich vanaf 7 september inschrijven voor Stoptober 2018! Wellicht wilt u graag alvast wat achtergrondinformatie.

27 aug

Gevaren van zware pijnstiller Oxycodon

Het aantal gebruikers van de sterke pijnstiller Oxycodon is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd. Tot bijna een half miljoen gebruikers in 2017. Het gebruik blijkt niet zonder risico.

06 aug

Bericht wanneer uw medicijnen klaarstaan

U krijgt nu automatisch van ons een e-mail als uw medicijnen in de apotheek klaarstaan. Een nieuwe service bedoeld om het afhalen van uw medici

06 jul

Rustig uw medicijnen bespreken

Er zijn nu twee spreekkamers in de apotheek. Hier kunt u rustig het gebruik van uw medicijnen bespreken. 

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur