Voor mensen met astma en/of COPD biedt apotheek Stevenshof haar expertise op het gebied van inhalatoren aan.

Gebruikers van nieuwe medicatie

Als u start met een nieuwe inhalator, leggen wij graag uit hoe het geneesmiddel werkt, hoe u dit moet gebruiken en welke bijwerkingen u kunt verwachten. Ook bieden we u een inhalatie-instructie aan en kijken we of u het juiste type inhalator heeft gekregen. Wij nodigen u uit om na 1 tot 3 weken bij ons terug te komen om te bekijken of de inhalatie naar wens verloopt en om uw ervaringen met het gebruik van de inhalator te bespreken. Mocht het u niet lukken om na 1 tot 3 weken na het eerste recept bij ons terug te komen, kunnen we dit bij het tweede recept met u doornemen.

Langdurige gebruikers van medicatie

Heeft u last van benauwdheidsklachten ondanks gebruik van inhalatiemedicatie of vindt u een inhalator niet prettig in gebruik, dan bespreken wij graag met u het gebruik hiervan in een persoonlijk consult. Ook kunnen we samen met u bekijken of het voor inhalatie gereed maken van de inhalator en de inhalatie zelf naar wens verlopen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers fouten maakt bij het gebruik van een inhalator waardoor medicatie minder of geen effect heeft. Thuis kunt u op de website www.inhalatorgebruik.nl instructiefilms bekijken waarin het juist gebruik van uw inhalator wordt gedemonstreerd.

Combiconsult voor mensen met COPD

Bij het combiconsult wordt u uitgenodigd in de huisartsenpraktijk voor een consult van ongeveer 20 minuten met uw apotheker. Dit vindt plaats vòòr of na uw afspraak met de praktijkverpleegkundige in het kader van de kwartaal- of jaarcontrole COPD. De apotheker kijkt samen met u naar de werking, eventuele bijwerkingen en naar het gebruik van uw medicijnen. Het is belangrijk dat u vertelt wat uw zorgen en verwachtingen zijn over uw medicijnen. De apotheker kijkt of er aanpassingen nodig zijn. Als u het er mee eens bent voert de apotheker, samen met de praktijkverpleegkundige en/of huisarts, de veranderingen door.

Samenwerking

Apotheek Stevenshof werkt nauw samen met huisartsen en praktijkondersteuners van huisartsenpraktijk Stevenshof en Zaaijer&Zaaijer&Hensing. Indien u dat wenst, delen wij met hen de gegevens van uw consult in de apotheek. (zie ook Samenwerking-Multidisciplinair).

Wat is verschil tussen astma en COPD?

Bij astma zijn de longen overgevoelig voor allerlei prikkels. Door die prikkels worden de luchtwegen nauwer, waardoor iemand zich tijdelijk benauwd voelt.

COPD (=Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een aandoening waarbij de longen schade hebben opgelopen, waardoor de lucht minder goed door de luchtwegen kan stromen en zo ook een meer continu aanwezige benauwdheid veroorzaakt.