Voor mensen met ongewild urineverlies (“incontinentie”) biedt apotheek Stevenshof haar expertise aan op het gebied van materialen ter ondersteuning hiervan.

Intakegesprek

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de apotheek met een recept voor materiaal ter ondersteuning bij ongewild urineverlies. Een gespecialiseerde apothekersassistente houdt een intake gesprek om met u na te gaan in welke mate en op welke momenten sprake is van ongewild urineverlies. Samen met u wordt dan een keuze gemaakt voor incontinentiemateriaal. De eerste keer krijgt u dan een proefpakket mee om dit uit te proberen.

Evaluatiegesprek

Jaarlijks evalueert een gespecialiseerde apothekersassistente met u telefonisch of het incontinentiemateriaal nog steeds naar tevredenheid gebruikt.

Samenwerking

Apotheek Stevenshof werkt nauw samen met huisartsen van huisartsenpraktijk Stevenshof en Zaaijer&Zaaijer&Hensing en fysiotherapeuten van gezondhedidscentrum Stevenshof. Indien u dat wenst, delen wij met hen de gegevens van uw gesprekken in de apotheek. (zie ook Samenwerking-Multidisciplinair).