Voor mensen met een ernstige aandoening (zoals een vorm van kanker) dan wel mensen in de laatste levensfase biedt apotheek Stevenshof ondersteuning aan in de vorm van apotheekbuddy’s.

Wat zijn apotheekbuddy’s?

De apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen binnen onze apotheek. Zij werken in een duo zodat één van hen altijd aanwezig is in de apotheek als u belt of langs komt. De apotheekbuddy’s kennen uw situatie; u hoeft dus niet steeds opnieuw dingen uit te leggen. De apotheekbuddy houdt overzicht over de medicijnen en hulpmiddelen die u gebruikt en kan daarom snel en goed advies geven. Zij overleggen dit zo nodig met de apotheker, uw (huis)arts of wijkverpleegkundige.

Wat is de meerwaarde voor u en voor de apotheek?

Vanuit de apotheek willen we graag extra zorg bieden aan mensen die veel medicijnen gebruiken. Bijvoorbeeld door de ernst van hun aandoening of omdat ze vanwege meerdere aandoeningen medicijnen moeten gebruiken. Dit kan soms leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid. Ook als u wondverzorging nodig heeft kan dat vragen oproepen. Omdat de vaste apotheekbuddy de situatie goed kent kan zij sneller en beter advies geven. Voor u als patiënt biedt de apotheekbuddy een vast en bekend aanspreekpunt. Bij de apotheekbuddy kunt u altijd terecht met uw vragen terecht kunt.

Wie verlenen deze buddyzorg in de apotheek?

Er zijn vier vaste duo’s van apothekersassistenten gevormd: apotheekbuddy’s. Deze apotheekbuddy’s zijn een vast aanspreekpunt tijdens de gehele werkweek (maandag t/m vrijdag) voor u of uw mantelzorgers.