Huisartsen

Apotheek Stevenshof werkt intensief samen met de huisartsen in de wijk Stevenshof, die gevestigd zijn in het gezondheidscentrum Stevenshof en de praktijk Op11. Regelmatig vindt in groepsverband overleg van de apothekers met deze huisartsen plaats over de meest geschikte medicatie bij bepaalde aandoeningen, het zogenaamde FarmacoTherapieOverleg (FTO).

Huisartsenpraktijk Stevenshof

Huisartsenpraktijk Stevenshof is gevestigd in het gezondheidscentrum Stevenshof naast apotheek Stevenshof. In de huisartsenpraktijk werken 5 huisartsen: Bakker, Eekhof, de Koning, Schuuring en Van der Spruit.

Apothekers werken intensief samen met de huisartsen van praktijk Stevenshof bij de aanvragen van de herhaalrecepten. Elke dag worden de telefonische aanvragen en online aanvragen van cliënten in behandeling genomen door een apotheker. Bij het telefonische consult wordt zo nodig het gebruik van het geneesmiddel met de cliënt besproken. In opdracht van de huisartsen wordt gekeken in het diagnostisch dossier of de cliënt periodiek langs komt voor controles en of er afwijkende laboratorium- of onderzoekswaarden zijn in relatie tot het geneesmiddelengebruik. Elke dag spreekt de apotheker face-to-face de aanwezige huisartsen over de aangevraagde herhaalrecepten.

Naast het telefonisch consult bij herhaalrecepten ontvangt de een apotheker ook ouderen in de huisartsenpraktijk voor een medicatiebeoordeling. Ook kan de apotheker een gesprek hebben met een cliënt middels het combiconsult voorafgaand aan een (jaar)controle bij de praktijkondersteuner voor diabetes, hoge bloeddruk of COPD.

Huisartsenpraktijk Op11

Huisartsenpraktijk Op11 is gevestigd aan het Reina Geerligspad 11 tegenover het winkelcentrum Stevenshof. Bij deze huisartsenpraktijk werken de huisartsen Mijke Hensing en Kim Groothuis.

Apothekers werken samen met de huisartsen van praktijk Op11 bij de herhaalservice en online aanvragen van de herhaalrecepten. In opdracht van de huisartsen wordt gekeken in het diagnostisch dossier of de cliënt periodiek langs komt voor controles en of er afwijkende laboratorium- of onderzoekswaarden zijn in relatie tot het geneesmiddelengebruik. De apotheker bespreekt periodiek het geneesmiddelengebruik van de cliënten in de herhaalservice met de huisartsen.

Naast de samenwerking bij herhaalrecepten ontvangt de een apotheker ook ouderen in de huisartsenpraktijk voor een medicatiebeoordeling. In 2018 wil apotheek Stevenshof ook het combiconsult gaan opstarten bij deze huisartsenpraktijk.