Maak een afspraak met uw apotheker

Sinds jaar en dag is het mogelijk een medicatiegesprek te voeren met een apotheker. In samenwerking met de huisartsen bieden we dit aan voor mensen met meer dan 5 medicijnen en ouder dan 65 jaar om alle medicijnen te bespreken. Daarnaast bieden wij nu ook de mogelijkheid voor andere mensen om een medicatiegesprek te voeren als u bijvoorbeeld één of meerdere specifieke vragen over uw medicijnen heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken op onze website.

Een diabetes risicotest bij een apothekersassistente

Door diabetes type 2 kunnen gezondheidsproblemen ontstaan, zoals hart- en vaatziekten en oogproblemen. Uw gezondheid kan daar flink onder lijden. Daarom is het goed om op tijd te weten of u een hoog risico op diabetes type 2 hebt. Dan kunt u er nog wat aan doen.  Als uit de test blijkt dat u een hoger risico loopt, wordt u doorverwezen naar de huisarts. U wordt dan verder onderzocht.