Het apotheekteam van academische apotheek Stevenshof heeft de hoogste score behaald in het mystery guest-onderzoek 2019 onder ruim 200 apotheken in heel Nederland. Volgens onderzoeksbureau AMP leverde ons apotheekteam de beste farmaceutische zorg- en dienstverlening.

De apotheken die vrijwillig meedoen aan het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA) moesten het afgelopen jaar zes farmaceutische casussen oplossen. Zes keer kwam er een mystery guest langs in de apotheek met een zorgvraag, die advies vroeg over een kind met koorts, droge ogen, kiespijn (trekken verstandskiezen), reisziekte, hoofdluis en een vaginale schimmelinfectie. Tijdens deze onderzoeken wordt de kwaliteit van de zorg aan de balie in de apotheek onderzocht.

Apotheken weten niet wanneer zij getoetst worden en ook niet met welk onderwerp de mystery guest aan de balie komt. De mystery guests beoordelen de prestatie van de apotheek op veertig items verdeeld over drie secties: bejegening, probleemanalyse en voorlichting en advisering en verstrekking. Het AMP toetst de apotheekprestaties aan de voor apotheken geldende vakinhoudelijke beroepsnormen en -standaarden.

Wij zijn uiteraard ontzettend trots op deze prestatie. Naast de hoogste score in het ‘overall’ klassement zijn we ook in twee afzonderlijke cases als beste beoordeeld. Patiëntenzorg staat centraal bij apotheek Stevenshof. Door middel van nascholingscursussen en teamtrainingen beogen wij deskundig advies te geven bij het afleveren van geneesmiddelen en zorgvragen van de patiënt.

 

Op de website van Pharmaceutisch Weekblad (het vakblad voor professionals werkzaam in de farmacie) staat een nieuwsbericht over onze prestatie:

https://www.pw.nl/nieuws/2020/apotheek-stevenshof-is-2018beste-van-nederland2019