Onderzoek

Voor een academische apotheek is het uitvoeren van onderzoek heel belangrijk. Door onze zusterorganisatie SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy wordt veel onderzoek ontwikkeld. Een deel van het ontwikkelde onderzoek wordt binnen academische apotheek Stevenshof uitgevoerd. Daarnaast voeren wij geregeld onderzoek uit wat gecoordineerd wordt vanuit de Universiteit Utrecht door UPPER. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die momenteel binnen academische apotheek Stevenshof lopen of hebben gelopen.

Bedenktijd bij start Nieuw Geneesmiddel

Voor mensen die te horen krijgen dat ze een chronische aandoening hebben, kan het idee om levenslang met deze aandoening te moeten leven ingrijpend zijn. Vaak zal men ook geneesmiddelen moeten gaan gebruiken voor deze aandoening. De vraag is of patiënten daar altijd onmiddellijk aan toe zijn. En of zij op zo’n moment weloverwogen keuzes kunnen maken over hun behandeling.

Combiconsult

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Dit vindt plaats vòòr of na uw afspraak met de praktijkverpleegkundige in het kader van jaarcontrole bloeddruk of cardiovasculair risicomanagement. De apotheker kijkt samen met u naar de werking, eventuele bijwerkingen en het gebruik van uw medicijnen.

Effect van Medicatie op rol

Apotheker Bram Mertens [LINK OPNEMEN] is bezig met een promotieonderzoek naar medicatie op rol. Momenteel is onduidelijk wat het effect van medicatie op rol is. Om dit te onderzoeken worden gebruikers van fenprocoumon uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek waarbij de fenprocoumon via medicatie op rol wordt verpakt. Om dit mogelijk te maken wordt samengewerkt met de trombosedienst Leiden. De helft van de deelnemers krijgt de fenprocoumon via medicatie op rol, de andere helft blijft de fenprocoumon via de bekende doosjes gebruiken.

Onderzoek naar genetica in de eerste lijn (U-PGx)

HG aanvullen?

Actueel

06 sep

Doe mee met Stoptober

Wat leuk dat u interesse hebt in Stoptober! U kunt zich vanaf 7 september inschrijven voor Stoptober 2018! Wellicht wilt u graag alvast wat achtergrondinformatie.

27 aug

Gevaren van zware pijnstiller Oxycodon

Het aantal gebruikers van de sterke pijnstiller Oxycodon is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd. Tot bijna een half miljoen gebruikers in 2017. Het gebruik blijkt niet zonder risico.

06 aug

Bericht wanneer uw medicijnen klaarstaan

U krijgt nu automatisch van ons een e-mail als uw medicijnen in de apotheek klaarstaan. Een nieuwe service bedoeld om het afhalen van uw medici

06 jul

Rustig uw medicijnen bespreken

Er zijn nu twee spreekkamers in de apotheek. Hier kunt u rustig het gebruik van uw medicijnen bespreken. 

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur