Bedenktijd bij start Nieuw Geneesmiddel

Voor mensen die te horen krijgen dat ze een chronische aandoening hebben, kan het idee om levenslang met deze aandoening te moeten leven ingrijpend zijn. Vaak zal men ook geneesmiddelen moeten gaan gebruiken voor deze aandoening. De vraag is of patiënten daar altijd onmiddellijk aan toe zijn. En of zij op zo’n moment weloverwogen keuzes kunnen maken over hun behandeling.
In het project bedenktijd wordt onderzocht hoe patiënten die voor het eerst medicatie voorgeschreven krijgen, ongeacht de verwachte duur van het gebruik, een goed geïnformeerde keuze kunnen maken of dat ze behoefte hadden gehad aan extra aanvullende informatie. Om dit te onderzoeken ontvangen patienten die zijn gestart met een nieuw geneesmiddel een e-mail met een vragenlijst. Hiermee onderzoeken we de haalbaarheid van ‘bedenktijd’ voorafgaande aan de start van een nieuw geneesmiddel. Hierbij wordt zowel gekeken naar de ervaringen van apothekers, huisartsen als patiënten.

Academische apotheek Stevenshof

Apotheek Stevenshof is in 1985 opgericht als een academische apotheek vanuit de universiteit. In deze apotheek experimenteren we graag met nieuwe vormen van begeleiding van het gebruik geneesmiddelen met als doel de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren (“innoveren’’). In de apotheek wordt daarom praktijkonderzoek uitgevoerd om hierover kennis te verzamelen en kunnen we u benaderen met vragenlijsten. Naast patiëntenzorg en onderzoek staat onderwijs centraal. Apotheek Stevenshof investeert in de deskundigheid van haar personeel middels interne scholingen en heeft altijd plaats voor stages van apothekers en apothekersassistenten.

Privacyverklaring

Contact

Apotheek Stevenshof  Openingstijden: Bezorgtijden:  
Theda Mansholtstraat 1 
2331 JE Leiden 
T. 071 576 63 11
F. 071 576 62 51
E. info@apotheekstevenshof.nl 
Maandag t/m Vrijdag 
8:00 uur tot 18:00 uur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:30 uur
13:00 - 18:30 uur
15:00 - 19:00 uur
14:00 - 18:00 uur